Sajt namenjen LGBT populaciji

 

Činjenice o homoseksualnosti koje bi svako trebalo da zna

 

* Homoseksualnost je termin za seksualnu orijentaciju – homoseksualizam kao termin pak označava neku apstraktnu nepostojeću ideologiju i koriste ga uglavnom protivnici gej prava kako bi banalizovali priču o homoseksualnosti.

* Homoseksualnost je grčko-latinska kovanica, od grčkog „homo“ („isti“) i latinskog „sexus“ („pol“). * Gej, lezbejka, biseksualac… su seksualni identiteti koje svojom voljom preuzimaju individue, t.j. tako se izjašnjavaju. Otud i razlika u broju homoseksualnih osoba u različitim društvima (u zavisnosti od toga koliko je koje društvo slobodno) jer homoseksualni identitet ne preuzimaju sve osobe homoseksualne orijentacije.

* Homoseksualnost je bila uobičajena pojava u staroj Grčkoj i u Rimskom carstvu kao i u drevnoj Kini, Indiji, Egiptu, Japanu, kod Inka i Maja, severnoameričkih Indijanaca, raznovrsnih afričkih plemena, u Indoneziji…

* Homoseksualnost nije u suprotnosti sa biblijskih 10 božijih zapovesti.

* Po Bibliji homoseksualnost nije ništa veći greh od masturbacije, kontracepcije ili vanbračnog seksa.

* Jedine institucije koje danas smatraju da je homoseksualnost bolest su verske zajednice i to ne sve.

* Teza o homoseksualnosti kao bolesti i nenormalnosti ima isključivo religijske korene.

* Ne postoji relevantna naučna institucija u svetu koja tvrdi da je homoseksualnost bolest.

* Svetska zdravstvena organizacija (WHO) na homoseksualnost gleda kao na zdravu seksualnu orijentaciju.

* U desetoj reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti (ICD-10) objavljenoj 1992. godine homoseksualnost ne postoji.

* Etički komitet Srpskog lekarskog društva se 2008. godine javno izjasnio da homoseksualnost nije bolest.

* Homoseksualnost se ne stiče – urođena je. Odnos prema homoseksualnosti pak je isključivo stečen – niko se ne rađa homofobičan.

* Homoseksualnost je varijetet – kao što je neko desnoruk a neko levoruk isto tako je i neko homoseksualne a neko heteroseksualne orijentacije.

* Potiskivanje homoseksualnosti i prisilna heteroseksualnost mogu dovesti do ozbiljnih psihičkih poremećaja.

* Nemoguće je preobratiti homoseksualnu osobu u heteroseksualnu – takvi kvazi-naučni postupci mogu samo dovesti do psihičkih poremećaja.

* Homoseksualni seks ne može da dovede do reprodukcije ali isto tako ne može ni oralni seks niti seks sa prezervativom, anti-bebi pilulom, spiralom…

* Analni seks nije eksluzivno vezan za (mušku) homoseksualnost već i za heteroseksualnost.

* Homoseksualnost je zabeležena i u životinjskom svetu – kod sisara i ptica.

* Homoseksualnost je u Srbiji legalna seksualna orijentacija – nije ni krivično ni prekršajno delo.

* Pitanje homoseksualnih prava nije ekskluzivno vezano za ljude homoseksualne orijentacije kao što ni pitanje prava ljudi tamne boje kože nije bilo ekskluzivno vezano za Afroamerikance. Pomenuta prava nisu nikakva specijalna prava već su deo opštih ljudskih prava. Niko nije slobodan dok svi nisu slobodni!

Vasa pitanja i  komentare mozete poslati na E-mail

lepotaniwwwlepotanicom@gmail.com